Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V. (Vereniging van milieuvriendelijke tapijten) is de vereniging van Europa’s leidende tapijtfabrikanten. Haar doel is de voortdurende verbetering en verdere ontwikkeling van milieunormen voor tapijten. Met het PRODIS productpaspoort voor tapijten heeft de GUT een baanbrekend productinformatiesysteem ontwikkeld dat de eindklant eenvoudig, snel en transparant voorziet van gedetailleerde informatie (bijv. ingrediënten, milieuvriendelijkheid, gebruikseigenschappen en onderhoudsinstructies) over de betreffende textiele vloerbedekking.

NAAR PRODIS-licentienummer INPUT

Gemeinschaft
umweltfreundlicher
Teppichboden e.V.

(Vereniging van milieuvriendelijke tapijten)
Het GUT-label staat al sinds 1990 voor op schadelijke stoffen en emissie geteste textiele vloerbedekkingen. De tests en gebruikte grenswaarden zijn daarbij steeds aan de meest recente wetenschappelijke inzichten aangepast. Met het GUT-label bepaalt de Europese industrie van textiele vloerbedekkingen de norm op het gebied van milieu- en consumentenbescherming.

Het PRODIS-productpaspoort

Het GUT-label is uitgebreid tot een omvangrijk productinformatiesysteem (PRODIS) dat naast milieu-aspecten ook gebruiksinformatie bevat. Het nieuwe productpaspoort is de logische volgende stap in de ontwikkeling van een modern, transparant informatiesysteem voor consumenten en professionele gebruikers.

Leden van GUT e.V.

In december 1990 richtten vooraanstaande Europese tapijtfabrikanten in Aken de Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V. op. Kom meer te weten over de doelstellingen van de vereniging en haar leden. 

De GUT-producttest

Lees meer over de uitgebreide GUT producttests van tapijten, bestaande uit verontreinigende, emissie- en sensoriële geurtests. Al in de productiefase passen we het voorzorgsprincipe toe om ongewenste stoffen te vermijden. Verboden chemicaliën en strenge limieten voor grondstoffen zorgen voor maximale milieuvriendelijkheid.

Kwaliteit binnenlucht

De verbeterde isolatie van moderne gebouwen vermindert de luchtuitwisseling. Omdat mensen meer tijd binnenshuis doorbrengen, is de luchtkwaliteit binnenshuis (IAQ) van invloed op het welzijn. Ontdek hoe vloerbedekkingen op textielbasis een positieve invloed hebben op IAQ en comfort en gezondheid bevorderen.

Hoe het productpaspoort werkt

Het licentienummer, een alfanumerieke combinatie van 8 cijfers, is te vinden op de gegevensbladen van de fabrikant of kan worden opgevraagd bij de vloerlegger. Scan de QR-code op het GUT-PRODIS label om direct naar de controlepagina te gaan.