Lawaai & geluiden

Tapijt: de beste vloerbedekking om ongewenst geluid tegen te gaan

Lawaai en geluiden zijn een last in ons dagelijks leven. Leer meer over de voordelen van textiele vloerbedekking in woon- en werkruimtes om geluiden en lawaai te verminderen.

Tapijt helpt om ongewenst geluid te voorkomen

Noise is one of the most pervasive pollutants today. Noise from road traffic, airplanes, construction works creates the audible litter that is routinely transmitted through the air.

  • Excessive noise levels affect mental concentration, becoming an obstacle to normal activity. At extreme levels, they generate pain and loss of hearing.
  • Noise disturbs the sleep, reducing vitality and concentration. It creates stress, inducing hormonal change and increasing the production of cortisol and adrenalin.
  • It leads to nervous, digestive and cardiovascular diseases. It reduces the hearing.
  • A study conducted in Berlin has shown that the risk of heart failure is increased by 30% for people living in noisy streets. (Source: UBA, Press Release 19/2004)

Hoe houd je je buren te vriend

Burengeluid kan een probleem worden wanneer het buiten- sporige proporties aanneemt. Impactgeluid dat wordt ver- oorzaakt door voetstappen vormt een apart probleem, om- dat men al snel het gevoel krijgt dat het niet te vermijden valt. Men krijgt de indruk geen controle meer te hebben over de eigen omgeving, hoewel de bovenburen wellicht geen ab- normale activiteiten uitoefenen.

Impactgeluid dat wordt veroorzaakt door buren kan via verschillende mechanismen een indirecte katalysator worden voor een slechtere gezondheid. De impact op de gezondheid en het welzijn hangt af van de gevoeligheid en het gezondheidsprofiel van de betrokken persoon, de omstandigheden en perceptie van of controle over het geluidsprobleem. 

Niet-auditieve gevolgen van huislawaai zijn: 

  • verstoorde slaap 
  • verstoorde activiteit 
  • ergernis 
  • emotionele reactie 

Activiteiten als rusten en televisie kijken/radio luisteren worden het vaakst door lawaai verstoord, wat gevoelens van woede, depressie en angst kan veroorzaken. Geluidsoverdracht tussen buren doet de spanningen toenemen en kan leiden tot ruzie, soms zelfs tot fysiek geweld. 

Teppichboden verbessert Wahrnehmung von Behaglichkeit

Tatsächlich verbessert ein Teppichboden sowohl die physiologische als auch die psychologische Wahrnehmung von Behaglichkeit: In einem mit Teppichboden ausgelegten Raum fühlen sich Bewohner auch dann noch wohl, wenn die Zimmertemperatur 1 bis 2°C niedriger ist als in Räumen ohne Teppichboden. Die optimale Raumtemperatur richtet sich auch nach dem Verwendungszweck und den Tätigkeiten.

Bei sitzender Tätigkeit und leichter Bekleidung sollte die Raumtemperatur nicht unter 20 °C und nicht über 22 °C liegen. Bei erhöhter körperlicher Tätigkeit oder gut isolierender Kleidung kann die Raumtemperatur entsprechend abgesenkt werden.

Aus bauphysikalischer Sicht gibt es einen klar definierten Bereich, in dem sich der Mensch in geschlossenen Räumen am wohlsten fühlt: dem “Behaglichkeitsfeld”! (siehe Abbildung)

Dieses “Behaglichkeitsfeld” definiert sich durch die bereits erwähnten optimalen Raumtemperaturen und der Temperatur der umschließenden Flächen.

Download Informationsblatt: Wohlbefinden & Komfort mit textilen Bodenbelägen

Laden Sie sich hier unser Informationsblatt zu diesem Thema als PDF herunter.