Welzijn & Komfort

en textielvloeren

Comfortabele en gezellige interieurs in directe kantoor- en woonomgevingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven en dragen aantoonbaar bij tot een verhoging van de levenskwaliteit zelf.

Vloerbedekkingen van textiel creëren een comfortabele leefomgeving

Hoewel het individuele besef van behaaglijke en comfortabele warmte van persoon tot persoon nogal verschilt, wordt het door allerlei factoren positief of negatief beïnvloed (b.v. door kleding, warmteverlies door zweten, acclimatisatie, kleur omgeving, luchtvochtigheid of tocht).

Een zo goed mogelijke verdeling van de warmte binnen een ruimte is echter altijd van doorslaggevend belang. De temperatuurverschillen tussen de omgevingsluchttemperatuur en die van de omringende oppervlakken van de ruimte (zoals plafonds, muren en vloeren) mogen niet meer dan 2°C à 3°C bedragen.

Koude plafonds, wanden en vloeren hebben de neiging bij de personen in de ruimte een hoge mate van warmtestraling te veroorzaken, hetgeen zich uit in het gevoel van een onaangename “tocht” of rechtstreeks in de vorm van koude voeten.

Vloerbedekkingen van textiel gaan warmtestraling tegen

Textiele vloerbedekkingen neigen ertoe dergelijke warmtestraling tegen te gaan vanwege hun structuur en de inherente materialen van hun inhoud. De oppervlaktetemperatuur van een vloerbedekking is aanzienlijk hoger door het verminderde warmteverlies, in vergelijking met een kamer met een niet-textiele vloerbedekking.

Vloerbedekking met tapijt vermindert de warmtestraling door de textielstructuur en de isolerende eigenschappen, en beïnvloedt zo merkbaar het gevoel van comfort en behaaglijkheid, in tegenstelling tot kamers zonder tapijt.

Tapijt verbetert de perceptie van comfort

Tapijtvloerbedekking verbetert in feite zowel het fysiologische als het psychologische besef van behaaglijkheid en comfort. In een kamer met vloerbedekking voelen de bewoners zich zelfs behaaglijk als de omgevingstemperatuur 1°C tot 2°C lager is dan in kamers zonder vloerbedekking.

De optimale omgevingstemperatuur hangt grotendeels af van waarvoor de ruimte wordt gebruikt en van de activiteiten die er plaatsvinden.

Voor personen die zitten en lichte kleding dragen, mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 20°C en niet hoger dan 22°C.

In geval van lichamelijke activiteit of wanneer personen goed geïsoleerde kleding dragen, kan de omgevingstemperatuur op passende wijze worden verlaagd.

De bouwfysica onderscheidt een duidelijk omschreven bereik waarin de mens zich in gesloten ruimten het prettigst voelt – het “optimale comfortbereik” (zie afbeelding).

Deze “optimale comfortzone” wordt bepaald door de verhouding tussen de reeds genoemde optimale omgevingstemperatuur en de temperatuur van de omringende oppervlakken.

Informatieblad downloaden: Welzijn & comfort met textiele vloerbedekkingen

Download hier ons informatieblad over dit onderwerp in PDF-formaat.