Gebruik van brandvertragers

bij het produceren van textiele vloerbedekkingen

Er verschijnen regelmatig rapporten over de vlamvertragende eigenschappen van textiele vloerbedekking en met name het mogelijke gebruik van zorgwekkende stoffen, zoals gechloreerde en gebromeerde organische chemicaliën. Lees meer over welke chemicaliën worden gebruikt en waarom.

Verboden brandvertragers bij het produceren van textiele vloerbedekkingen

Het voorzorgbeginsel van de GUT-vereniging wordt ook toegepast voor de vlambescherming of brandveiligheid van tapijten. Hieronder vindt u een overzicht van de stoffen die door de Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (vereniging van milieuvriendelijke tapijten) zijn verboden.

Lijst van verboden brandvertragers

EU-markt voor brandvertragers

Gebruik van brandvertragers in textiele vloerbedekkingen

Zoals op de bovenstaande afbeelding te zien is, wordt aan bijna 80% van de textiele vloerbedekkingen in de private sector geen brandvertrager toegevoegd en in de commerciële sector met zijn strengere wettelijk vastgelegde eisen is ook maar bijna 43% van de vloerbedekkingen voorzien van een brandvertrager. Daaruit kan worden opgemaakt dat textiele vloerbedekkingen ook zonder de toevoeging van zorgwekkende chemicaliën veilig in gebruik zijn door constructieve maatregelen te nemen en bij de productie de juiste materiaalcombinatie te kiezen. Daarbij wordt aan alle nationale en Europese eisen voor brandveiligheid voldaan.