Grenswaarden en gebruiksverboden

voor afzonderlijke stoffen of groepen van stoffen
bij het testen van vloerbedekkingen

Lees op deze pagina meer over de grenswaarden van en gebruiksverboden voor bepaalde stoffen en groepen van stoffen bij de productie van textiele vloerbedekkingen.

Veiligheid voor de consument & milieubescherming

Met behulp van klassieke chemische analyses in combinatie met moderne sneltests worden zowel de grondstoffen als de textiele vloerbedekking als eindproduct op veel verschillende schadelijke stoffen getest. Dit zijn onder andere zware metalen, weekmakers, biociden en pesticiden, de klassieke POP’s (Persistant Organic Pollutants) en de REACH SVHC’s.
Voor de hieronder vermelde stoffen of groepen van stoffen zijn in het GUT-systeem grenswaarden vastgelegd of gebruiksverboden gedefinieerd.

Deze maatregelen zijn niet alleen met het oog op de veiligheid van de consument genomen, maar zijn ook genomen om te voorkomen dat dit negatieve gevolgen voor het milieu heeft. In de volgende tabellen vindt u informatie over de afzonderlijke milieuklassen en de toegewezen grenswaarden.

Kleurstoffen en verfhulpstoffen (1 van 7)

Zware metalen en weekmakers (2 van 7)

Biociden, potconserveringsmiddelen en pesticiden (3 van 7)

Formaldehyde en behandelde wol (4 van 7)

Brandvertragers en PAK’s (5 van 7)

Geperfluoreerde stoffen (6 van 7)

Anorganische vezels, nitrosaminen en andere stoffen (7 van 7)