Onze belangrijkste partners

voor chemische en fysieke tests
met textiele vloerbedekkingen en grondstoffen

Chemische en fysieke tests en tests met betrekking tot vloerbedekkingen

Het Belgische instituut voor textielonderzoek werd in 1950 op initiatief van Fedustria, de Belgische vereniging van textiel-, hout- en meubelproducenten, opgericht om de concurrentiepositie van de Belgische industrie te verbeteren. CTB biedt een uitgebreid aanbod aan activiteiten en diensten voor de textielindustrie inclusief testen, certificeren, adviseren en onderzoeken en ontwikkelen.
CBT is sinds 1990 een belangrijke partner voor GUT-PRODIS bij het testen.

Het Textiles and Flooring Institute (TFI) is in 1964 in Aken opgericht. De onderzoeken van het instituut zijn voornamelijk gericht op het vinden van oplossingen voor problemen op het gebied van productie, marketing, gebruik en recycling van vloerbedekkingen. Het TFI is een neutraal en onafhankelijk onderzoeksbureau zonder winstoogmerk en is sinds 1990 een belangrijke partner voor GUT-PRODIS bij het testen.

Het Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (ÖTI = het instituut voor ecologie, techniek en innovatie) biedt in Oostenrijk de meeste diensten voor de textielindustrie aan. Het ÖTI is daarbij een moderne dienstverlener die internationaal actief is en veel verschillende diensten en ondersteuningsmogelijkheden aan klanten aanbiedt. Het ÖTI is sinds 1992 een testinstituut van GUT-PRODIS.

Chemische tests

Emissiemetingen

Het eco-INSTITUT Germany GmbH is een onafhankelijk particulier bedrijf. Door de accreditatie volgens ISO/IEC 17025 kan de onafhankelijkheid bij de beoordeling en de integriteit wat betreft het uitvoeren van de test worden gegarandeerd. De kerncompetentie van het instituut is het meten van emissies in 90 testkamers volgens ISO 16000 en EN 16516. Het eco-INSTITUT is sinds 2011 een testinstituut van GUT-PRODIS.

De Eurofins-groep is een partner voor het testen en certificeren van de kwaliteit en veiligheid van producten voor fabrikanten, distributeurs en de detailhandel en geeft hier ook advies over. Ze beschikken over expertise op het gebied van veel verschillende nationale en internationale voorschriften en regelingen. Het concern gebruikt de hoogste technische normen om onpartijdige tests en onafhankelijke beoordelingen te kunnen garanderen. Eurofins is sinds 2008 een testinstituut van GUT-PRODIS.

Normec Servaco is een geaccrediteerd, onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium in België voor industriële analyse en onderzoek. De deskundigen van de afdelingen Milieu en Bouwkunde werken nauw samen en staan garant voor een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Normec Servaco, voorheen een divisie van VITO NV, is sinds 2016 een GUT/PRODIS testinstituut voor VOC-emissies.

Tests met betrekking tot vloerbedekkingen

Het Franse tapijtinstituut (Centre de Recherche et d’Etudes Technique du Tapis) is sinds 1990 partner van de GUT-vereniging voor alle fysieke tests.

De textieltechnische afdeling van de Universiteit Gent is sinds 1990 partner van de GUT-vereniging voor alle fysieke tests.