Milieuproductverklaringen (EPD’s)

voor textiele vloerbedekkingen

EPD’s (Environmental Product Declarations = milieuverklaringen voor producten) geven informatie over de milieu-effecten van een bouwproduct. Transparant, onafhankelijk en duidelijk. Daarbij zijn EPD’s met het oog op de milieubalans van een textiele vloerbedekking waardevolle hulpmiddelen voor ontwerpers, architecten en opdrachtgevers.

Wat is een EPD (Milieuproductverklaringen)?

Productgerelateerde milieuproductverklaringen

Naast generieke EPD’s voor zogenaamde standaardproducten voor textiele vloerbedekking stelt de GUT-vereniging ook productspecifieke EPD’s voor fabrikanten op. Elke milieuproductverklaring is gebaseerd op hetzelfde geharmoniseerde PCR-document voor vloeren en daardoor kunnen de milieu-effecten van elk product op een transparante, onafhankelijke en duidelijke manier worden weergegeven. De EPD’s worden in het IBU-formaat opgesteld. Ze voldoen daarmee nu al aan de toekomstige EU-normen en kunnen in heel Europa worden gebruikt. De EPD’s kunnen voornamelijk worden gebruikt door ontwerpers, architecten, bouwbedrijven en andere experts om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen.

De GUT-vereniging stelt al sinds 2007 EPD’s op. Er zijn inmiddels al meer dan 250 EPD’s gepubliceerd die als basis zijn gebruikt voor vele rapporten met milieubalansgegevens over de gevolgen van verschillende grondstoffen, productieprocessen en afvoermethoden. Voor de Franse markt worden bovendien zogenaamde FDES-documenten (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire = milieu- en gezondheidsverklaring) opgesteld.

EPDs: Levenscyclusanalyses voor textiele vloerbedekkingen

Hoe ontstaat een EPD?

In drie stappen naar een milieuproductverklaring (EPD): 

Stap 1:
In een productgroepenforum dat uit experts en fabrikanten bestaat, wordt een ontwerpdocument voor de PCR (Product Category Rules) opgesteld. De productgroep wordt gedefinieerd en de gebruikelijke gevolgen voor het milieu worden geïdentificeerd. Tegelijkertijd wordt het publiek over het nieuwe productgroepenforum geïnformeerd om al in de ontwerpfase de suggesties van andere geïnteresseerden mee te kunnen nemen. Het PCR-ontwerp wordt door een commissie van deskundigen op consistentie tussen de productgroepen en de volledigheid van de eisen voor de fabrikanten gecontroleerd. Als bij de aanvraag al een PCR-document voor de betreffende productgroep bestaat, kan deze stap worden overgeslagen.

Stap 2:
Nu wordt de EPD opgesteld. Hiervoor verstrekt de fabrikant alle informatie die nodig is voor het PCR-document alsmede bewijzen van uitgevoerde tests. De testmethoden en methoden voor de milieubalansen zijn uniform in het PCR-document geregeld.

Stap 3:
De EPD wordt door een commissie van deskundigen beoordeeld en daarna wordt elke individuele verklaring door onafhankelijke externe partijen geverifieerd om nog eens te garanderen dat de informatie in de verklaring objectief is en klopt. De programmahouder ‘IBU’ (Institut für Bauen und Umwelt) heeft geen invloed op de resultaten van de verklaringen, maar publiceert alleen de EPD’s die door de commissie van deskundigen zijn geaccepteerd. Alle actueel geldige EPD’s (door IBU gepubliceerd) zijn te vinden op de IBU-website en in de EPD-Online TOOL. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is u gratis registeren.

Vereenvoudigd overzicht van de oprichting van een EPD

Eenvoudig uitgelegd: van EPD’s tot de duurzaamheid van gebouwen

Antwoorden op de belangrijkste vragen over EPD’s voor vloerbedekkingen

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/cUAfjQNVX_Q?si=7pWzZF7JNilLNrIl” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>