Fijnstof in binnenlucht

Fijnstof en endotoxinen (in de natuur voorkomende chemische verbindingen) zijn erg vervelend voor mensen met een allergie en kunnen tot verschillende ziektes leiden. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van textiele vloeren de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht verlaagt en er daardoor veel minder gevaar is. Lees meer over fijnstof, huisstof en de voordelen van tapijten.

Feinstaub in der Raumluft

Durch die Verwendung eines Teppichbodens wird das Risiko einer erhöhten Feinstaubbelastung in Innenräumen, im Gegensatz zu einem glatten Boden, deutlich gemindert. Glatte und harte Oberflächen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, weisen keine Staubbindekapazität auf, sodass der Staub durch die Raumluft wirbelt. Teppichböden können dies verhindern, indem der Staub in der textilen Oberfläche, dem sogenannten Flor, gebunden wird. Auf diese Weise gelangt der Staub nicht in die Raumluft und kann dadurch nicht eingeatmet werden. Die Feinstaubkonzentration eines Innenraums mit Hartboden ist doppelt so hoch wie die in einem Innenraum, der mit Teppichboden ausgelegt ist.

Fijnstof in binnenlucht

Door het gebruik van een tapijt is er aanzienlijk minder gevaar voor een verhoogde fijnstofconcentratie in binnenruimtes dan bij harde vloeren. Gladde en harde oppervlakken, zoals parket, laminaat of tegels, kunnen geen stof vasthouden, waardoor het stof door de binnenlucht dwarrelt. Met tapijten kan dit worden voorkomen doordat het stof in het textiele oppervlak, de zogenaamde polen, wordt vastgehouden. Op deze manier komt het stof niet in de binnenlucht terecht en het kan daardoor niet worden ingeademd. De fijnstofconcentratie in een binnenruimte met een harde vloer is twee keer zo hoog als in een binnenruimte waar tapijt is gelegd.

Die Feinstaubkonzentration eines Innenraums mit Hartboden ist doppelt so hoch als in einem Innenraum mit Teppichboden.

Feiten over huisstofmijt

Tapijt is geen ideale leefomgeving voor de huisstofmijt

Huisstofmijt heeft voeding, vocht en warmte nodig om te overleven. De ideale leefomstandigheden zijn vooral in bedden te vinden, waar het vochtig, warm en donker is en de populatie zich snel kan vermeerderen. Er komen in matrassen ongeveer anderhalf keer zo veel huisstofmijtallergenen voor dan in de stof uit tapijten die bijvoorbeeld in slaapkamers liggen.
De huisstofmijt zelf vormt geen problemen voor mensen met een allergie. Het allergeen zit namelijk in hun fecaliën en kan met de lucht worden ingeademd en zo astma veroorzaken. Een tapijt is niet warm en vochtig, waardoor huisstofmijten hier niet kunnen overleven omdat ze zich dan niet kunnen vermeerderen. Maar huisstofmijten en allergenen kunnen zich wel in de lucht verspreiden en zo in het tapijt terechtkomen.
Door een goede ventilatie (gecontroleerde luchtvochtigheid), vooral in cruciale omgevingen zoals de slaapkamer, kan de ontwikkeling van de populatie huisstofmijten makkelijk onder controle worden gehouden. En door het tapijt regelmatig te stofzuigen, kunnen de vastgehouden allergeendeeltjes worden verwijderd.

Huisstofmijten zijn bijna niet te vinden in kantoren

Uit een onderzoek waarbij het tapijt in 27 willekeurig gekozen kantoorruimtes met het tapijt in 30 slaapkamers is vergeleken, bedroeg de waarde voor het huisstofmijtallergeen 0,32 μg/g in kantoorruimten tegenover 18,4 μg/g in slaapkamers.
Conclusie: het is voor mensen met een allergie dus niet gevaarlijk om te werken in een kantoorruimte met tapijt.