Circulaire economie

in de industrie voor textiele vloerbedekkingen

Afval voorkomen, grondstoffen besparen en schadelijke broeikasgassen beperken. Dat zijn de uitdagingen in (niet alleen) de tapijtindustrie. De GUT-vereniging ondersteunt het transformatieproces in de industrie voor textiele vloerbedekkingen naar een circulaire economie. Lees hier meer over onze aanpak en over het model van de circulaire economie in het algemeen.

Wat is de circulaire economie?

Het principe van recycling is al lang bekend en wordt ook al lang gebruikt. Maar het opwerken en hergebruiken van niet meer benodigde producten en afval in het algemeen alleen is geen duurzame oplossing voor de wereldwijde problemen met het verlies van grondstoffen en klimaatverandering. Het principe van de circulaire economie is een efficiënt concept dat effectiever is. Daarbij staan naast recycling vooral de volgende principes centraal:
  • DESIGN: materiaalefficiënt productdesign & gebruik van makkelijk te recyclen materialen
  • PRODUCTIE & DISTRIBUTIE: energie-efficiëntie productie en grondstoffenefficiënte distributie
  • PRODUCTGEBRUIK: langere gebruiksduur van producten
  • RECYCLING: inzamelen en recyclen van afval
  • GRONDSTOFFEN: hergebruik van gerecyclede (of hernieuwde) materialen
Met deze principes en voorschriften voor de afzonderlijke delen van een levenscyclus van een product wordt een gesloten kringloop voor producten gevormd die duurz

De Europese tapijtindustrie op weg naar een circulaire economie

Tapijt is in veel delen van ons dagelijks leven te vinden: in huizen, kantoren, auto’s, vliegtuigen en sportfaciliteiten. In de Europese Unie wordt op jaarbasis zo’n 685 miljoen vierkante meter tapijt of textiele vloerbedekking gelegd (en ook bedekkingsmaterialen in het algemeen). Het overgrote deel van deze textiele vloerbedekkingen of het garen daarvoor wordt van synthetisch polymeer gemaakt, dat weer uit aardolie bestaat. Maar er zijn ook veel verschillende materialen, combinaties van materialen en productieprocessen die als alternatief kunnen worden gebruikt. De meeste textiele vloerbedekkingen zijn ontworpen of gemaakt voor een gebruiksduur van 10 jaar. Om deze reden is de overgang op een ‘Europese’ circulaire economie een proces van lange adem.

De strategie van de branche is om het principe van de circulaire economie in drie stappen uit te voeren:

  • In de eerste stap moeten de bestaande of verwerkte textiele vloerbedekkingen aan het einde van hun levenscyclus zo goed mogelijk worden hergebruikt.
  • In de tweede stap waar ook al mee is begonnen, moet één gezamenlijke Europese aanpak voor materialen en het design van textiele vloerbedekkingen (hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat bestaande producten op korte termijn uit productie worden genomen) worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om materialen op een efficiënte manier en indien mogelijk eindeloos te recyclen en te hergebruiken.
  • De derde stap bestaat uit het voortdurend investeren in en informeren over de best mogelijke en meest innovatieve materialen, producten en productiemethoden op Europees niveau. En dat niet alleen met wetten en voorschriften, maar ook door anderen aan te sporen voor de meest innovatieve aanpak te kiezen om zo uiteindelijk tot een circulaire economie in de industrie voor textiele vloerbedekkingen te komen.

Wilt u meer informatie krijgen over duurzaamheid en de circulaire economie in de tapijtindustrie?

Neem dan contact met ons op en wij sturen u de betreffende informatie toe. Stuur een e-mail naar: mail@gut-ev.de