Milieu & gezondheid

 in het kader van de GUT product testen

Textiele vloerbedekkingen hebben niet alleen voordelen zoals het verlagen van het contactgeluid, warmte-isolatie en comfort, maar dienen ook om schadelijke stoffen in de binnenlucht te beperken. Met de ‘polen’ kunnen fijnstof en andere schadelijke stoffen worden vastgehouden en ze kunnen met een stofzuiger makkelijk worden verwijderd. Lees meer over de gezondheidseffecten van textiele vloerbedekkingen in ruimten en over gezondheid in het algemeen.

Tapijten en allergieën

Een kwart van de Europese bevolking heeft een allergie. En dit percentage neemt alleen maar toe, omdat we een groot deel van ons leven binnen doorbrengen, waar we als we ademen meer deeltjes binnenkrijgen dan buiten. Deze verontreinigende deeltjes kunnen tot astma of astmagerelateerde problemen leiden.

Fijnstof in binnenlucht

Fijnstof en endotoxinen zijn erg vervelend voor mensen met een allergie en kunnen tot verschillende ziektes leiden. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van textiele vloeren de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht verlaagt en er daardoor veel minder gevaar voor de gezondheid is.

Kwaliteit van binnenlucht

Vervuilde binnenlucht is een bekend gezondheidsrisico voor mensen. Schadelijke stoffen en hun reactieproducten kunnen allergieën veroorzaken en andere negatieve effecten op het immuunsysteem hebben. Mensen brengen tegenwoordig een groot deel van hun tijd binnen door, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht veel invloed heeft op het comfort en de gezondheid.