Emissietest

voor vluchtige organische stoffen
in textiele vloerbedekkingen.

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, waardoor er minder uitwisseling plaatsvindt tussen de gebruikte binnenlucht en de frisse buitenlucht. Dit heeft het gevolg dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in de binnenlucht stijgt als de emissies niet van begin af aan worden beperkt. De uitgebreide producttest die door de Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (vereniging van milieuvriendelijke tapijten) wordt uitgevoerd, bestaat deels uit het testen van de emissies in textiele vloerbedekkingen. Lees hier meer over dit onderwerp.

Textiele vloerbedekkingen moeten een lage emissie hebben.

De binnenlucht kan door een complex mengsel van vezels, deeltjes, radon, microbiologische stoffen, allergenen, tabaksrook en andere verbrandingsproducten verontreinigd raken. En verder bevat de binnenlucht ook formaldehyde en VOC's zoals aceton, benzeen, tolueen, cyclohexaan, n-hexaan en andere oplosmiddelen die door bouwmaterialen zoals verf, lijm, meubels en woondecoratie in de lucht terecht kunnen komen. Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, waardoor er tegenwoordig aanzienlijk minder uitwisseling plaatsvindt tussen de gebruikte binnenlucht en de frisse buitenlucht. En daardoor is de concentratie schadelijke stoffen in binnenruimten gestegen en wordt het steeds belangrijker om alleen emissiebeperkte bouwmaterialen te gebruiken waarvan is aangetoond dat ze een lage emissie hebben. Dat geldt in het bijzonder voor pas gelegde vloerbedekkingen die meestal het grootste deel van het oppervlak van een ruimte beslaan. Daarbij moeten niet alleen de vloerbedekking zelf, maar ook de gebruikte materialen voor het leggen van de vloerbedekking (lijm) een 'hele lage emissie' hebben.

GUT-geteste vloerbedekkingen hebben een lage emissie.

Als u een textiele vloerbedekking met het GUT-label koopt, zit u altijd goed, want GUT-geteste vloerbedekkingen hebben een hele lage emissie. Dit betekent dat aan de hoge eisen is voldaan die in toonaangevende gebouwcertificeringssystemen aan de kwaliteit van de binnenlucht worden gesteld. Zo weet u als u voor een textiele vloerbedekking met het GUT-label kiest, zowel voor privégebruik als voor commercieel gebruik, dat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Hieronder vindt u een lijst van de grenswaarden die bij de GUT-emissietest voor tapijten moeten worden aangehouden.  

GUT-grenswaarden voor VOC-emissies

VOC-grenswaarden na 3 en 28 dagen

Tab. 6- GUT emission limit values for chamber test
Substanz oder Substanzgruppe
Substance or group of substances
CAS-No.:GUT limit value
[µg/m³]
3 days28 days
Gesamt Emissionen
Total emissions
TVOC (C6-C16)250100
SVOC (C16-C23)3030
VOC without LCI10050
R-value< 1< 1
C.M.R.Carcinogenic substances according
 EU class 1+2n.i.n.i.
Aldehyde
Aldehydes
Formaldehyde50-00-0104
Acetaldehyde75-07-0104
Octanal124-13-0115
Nonanal124-19-6208
other Aldeyhdes-.-208
Substanzen mit individuellen GUT-Grenzwerten

Substances
with an individual
GUT limit value
4-Phenylcyclohexene*4994-16-5155
4-Vinylcyclohexene*100-40-3n.i.n.i.
Styrene100-42-552
Naphthaline91-20-373
Tetrachlorethylene*127-18-42610
2-Ethylhexylacid149-57-53815
Toluene108-88-35020
1,4-Dichlorbenzene106-46-710040
Vinylacetate*108-05-410040
Xylol1330-20-710040
Ethylbenzene100-41-410040
Phthalate
Phthalates
DEP84-66-211
DOP85-69-811
DMP0131-11-411
Note:
-.- = more than one CAS-No. / substances group
n.i. = not identifiable (not allowed to be detected)
LCI = lowest concentration of interest (https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/values_en)
* = not on LCI list (July 2018)

Hoe worden bouwproducten op emissies getest?

De testkamermethode is een beproefde methode die al jaren wordt gebruikt en nu als standaardmethode wordt gebruikt om emissies van bouwproducten te bepalen. Meer informatie over de werkwijze is te vinden in de norm EN 16516. Deze norm is gebaseerd op een reeks van voorgaande normen, zoals de ISO 16000 serie.
De beoordeling van de VOC-emissies wordt uitgevoerd in het kader van de GUT-producttest op basis van het AgBB-schema dat door de Duitse commissie voor de gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwmaterialen is ontwikkeld en op zijn beurt weer is gebaseerd op het Europese onderzoeksrapport van de werkgroep "Indoor Air Quality and its Impact on Man - Evaluation of VOC Emissions from Building Products, Solid Flooring Materials". Om de VOC-emissies te kunnen beoordelen, wordt voor het GUT-systeem gebruikgemaakt van geharmoniseerde Europese LCI-waarden (hoogste concentratie zonder nadelige gevolgen van afzonderlijke stoffen). Als zulke waarden ontbreken, worden de bijbehorende NIK-waarden van de AgBB gebruikt (indien beschikbaar). De LCI-waarden zijn ontwikkeld op basis van een zorgvuldige risicobeoordeling en daarbij is ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van ouderen, zieken en kleine kinderen.
Meer informatie over dit concept is te vinden op de betreffende websites van het Duitse milieuagentschap.
 
This image for Image Layouts addon
Roestvrijstalen kamer voor het bepalen van VOC-emissies

Adres

GUT e.V.

Schönebergstraße 2
D-52068 Aachen

Germany

Contact

Phone: +49 241 96843 411
Fax.: +49 241 96843 400
E-Mail: mail@gut-ev.de

Hoe kunt u ons vinden

Als u op deze knop klikt, verlaat u de startpagina van GUT e.V.